Må man udleje via Airbnb ?

Svaret fremgår af Lokalplanen for Dragør Gamle By

Efter en heftig sommer får foreningen flere og flere henvendelser om reglerne for udlejning til turister. Mange beboere lufter deres bekymring over at få byen fyldt med turister døgnet rundt, og flere føler sig generede af konstant trafik ind og ud ad husene i nabolaget.

Lokalplan nr. 25 for Dragør Gamle By siger klart:

at den gamle by primært skal anvendes til helårsboliger med tilladelse til de butikker, der er nødvendige for områdets forsyning med dagligvarer. Der må ikke forekomme pensionatsvirksomhed o. lign., og boliger må ikke udnyttes på timesharingsbasis eller til individuel eller kollektiv feriebolig.”

Med andre ord, så er det de faste beboere, der har deres bopæl med folkeregisteradresse i byen. Ombyggede udhuse eller huse opkøbt med henblik på korttids- eller ferieudlejning er ikke tilladt.

Lokalplanen er ikke til hinder for, at beboerne kan udlåne deres egen private bolig, f.eks. når de selv er på ferie.  Men erhvervsmæssig udlejning til korttidsformål er ikke tilladt.

Det har i mange år været Kommunalbestyrelsens ønske, at den gamle bydel skal være levende og beboet året rundt. Så vi ikke er et tivoli-land om sommeren og et samfund med mørke ruder og tomme gader om vinteren. Derfor giver kommunen også klart afslag på anvendelse af ejendomme i byen til fritidsbolig, når den slags ønsker en gang imellem måtte dukke op.