Medlemskab

Hvem kan blive medlem?

Som medlem kan optages enhver fastboende person over 18 år samt næringsdrivende og institutioner inden for området. Dog optages kun ét medlem pr. næringsdrivende og institution.

Kontingentet koster årligt:

  • Pr. medlem:
100 kr.
  .