Fremtidens varme i den gamle by

Beboerforeningen har nedenstående kommentarer til kommunens varmestrategi – først og fremmest vedrørende den gamle bydel.          

Høringssvar: Forslag til varmeplan for Dragør Kommune 2022

Beboerforeningen for Dragør Gamle By takker for forslaget til varmeplan for Dragør Kommune 2022. Og vi takker også for det informative borgermøde den 8. november.

Vi tillader os at kommentere på begge dele.

Forslaget til varmeplan er en meget læsbar, grundig og illustrativ redegørelse for muligheden for at få erstattet brugen af naturgas og olie til opvarmning med fjernvarme. Samtidig vil vi rose orienteringen på borgermødet, der med tydelige og klare svar på borgernes spørgsmål bidrog til at berolige os omkring den mulige ændrede varmeforsyning. Flere orienteringsmøder af den slags – tak.

Tidsplanen for indførelse af fjernvarme er interessant, godt understøttet af lufthavnens nedgravning af fjernvarmerør til den sydlige del af lufthavnen. En hurtig indfasning af fjernvarme til de første forbrugere i 2024, vil være en god motivation for tilslutning til fjernvarme for kommunens øvrige husejere. Vi vil dog opfordre til at arbejdsprocessen speedes op, så tidsplanen for indfasning til alle ejendomme kan holdes og gerne fremskyndes.

Det lidt mere tekniske:

Beboerforeningen forventer at naturgassen stadig vil strømme til byens køkkener, hvor der er installeret gaskomfur.

Vi opfordrer til at kommunen er tilbageholdende med tilladelse til varmepumper i Dragør gamle by, så grundlaget for indførelse af fjernvarme ikke mindskes, og at støjniveauet i byen ikke udfordres. Der er allerede nu varmepumper, der støjer med omkring 65 DB. Det er for meget i den tætte by. Derfor opfordrer vi til, at kommunen arbejder konkret med overgangsløsninger, så det i forbindelse med tilmelding til fjernvarme, bliver muligt kortvarigt at etablere midlertidige varmekilder, hvis ens varmeforsyning svigter.

For den enkelte husejer bliver det en lettelse at slippe for de store installationer til olie- og gasfyr samt varmtvandsbeholdere, der i dag fylder i byens små huse – både i udhuse, men hyppigst i køkkener og badeværelser. I forbindelse med installeringen af fjernvarme, må det være et krav, at udluftningsrør fra fyrene fjernes fra byens tagflader.

Som det er skitseret i varmeplanen, vil de store fjernvarmerør blive gravet ned uden om de tætte byområder, og herfra føres i mindre stikledninger ind i gader og stræder. Men vi opfordrer til, at der samtidig med nedgravning af rør til fjernvarme, også sker udskiftning af såvel kloaker som elkabler, hvor det må være nødvendigt. I flere kommuner nedgraver man de to fjernvarmerør – frem- og tilbageløb – i en relativ smal, men dyb rende, så rørene ligger ovenpå hinanden. Det vil også være en fordel i den gamle by, så ikke hele gadebredden bliver gravet op og udfordre vores skrøbelige fundamenter, som det f.eks. skete ved rørlægning i Helsingør, hvor syldstenene skred og husmurene satte sig. Herudover opfordrer Beboerforeningen til at der benyttes professionelle brolæggere, både når brostenene tages op og når de lægges på plads igen.
Vi har forstået, at det flere steder i Dragør vil være muligt, at skyde de tynde rør gennem sandet under brostenene. Dette må kunne gøre processen enklere og dermed billigere.

Vi har forstået, at installationen af fjernvarme gennemføres helt ind i boligerne med en fjernvarme-unit. Vi formoder, at der opstilles retningslinjer for nedtagning af det gamle gas- eller oliefyr incl. udluftningsrør.

M.h.t. tidspunkter for nedgravning og særligt installationen af units, vil vi sætte pris på, at det kan ske i sommermånederne, hvor varmeforbruget er lig 0. Det varme vand må vi så undvære imens.

Sidst, men ikke mindst, så forventer vi, at der vil være en tæt dialog fra såvel entreprenører som Dragør Kommune i forbindelse med installationsfasen, så beboerne er fuldt opdateret med arbejdet, og kan tilrettelægge deres liv derefter.

Ud over at opfordre alle den gamle bys beboere til at tilslutte sig en fjernvarmeløsning, glæder vi os til at blive fri for de pulserende og CO2 belastende olie- og gasfyr i byen.

Med venlig hilsen – Beboerforeningen for Dragør Gamle By