Skilteskov og lyshav trænger sig ind på Dragør

Nej tak til københavnske tilstande i Dragørs gader. Nyhavn og Tivoli blev brugt som skrækeksempler på turistindustriens overtagelse af byrummene, da Beboerforeningen for Dragør Gamle By holdt generalforsamling i foråret. Både fra salen og i bestyrelsens beretning blev der appelleret kraftigt til politikere og forvaltning om at stramme op på ordenen i byen og på havnen.

Et spørgsmål, som flere og flere påpeger overfor Beboerforeningen, er den voksende skilteskov, vi især ser ved butikkerne langs Kongevejen, blev det sagt i beretningen. Og det blev understreget, at Dragør faktisk har et rigtig fint skilteregulativ, som bare ikke altid overholdes og heller ikke altid håndhæves. Efter vores opfattelse har hverken beboerne eller byens gæster behov for en sådan skilteskov. Vi tror nærmere, at det virker negativt.

Vi er i Beboforeningen særdeles glade for, at det går vores handlende, restauranter og cafeer, både i byen og på havnen godt. Men i takt med succesen, har vi fået en ophobning ude på gaden af sofaer, borde og blomsterkasser, nærmest hele året. Det pynter ikke, og vi skal meget henstille til ejerne om at tilpasse sig den bevaringsværdige by og også tage hensyn til gåendes mulighed for at passere. Igen skal vi opfordre vores politikere til at være mere opmærksomme på både skilte og byens øvrige møblement, lød det i bestyrelsens beretning.

Debatten om den nye gadebelysning kom også op på beboerforeningens generalforsamling. Bestyrelsen følger den såkaldte prøveopsætning nøje, og forsamlingen gav tilslutning til, at den nye belysning ikke færdiggøres, før der er fuld tilfredshed med dette meget vigtige element i den gamle bydels miljø. Beboerforeningen har haft møde med borgmesteren om sagen, og der er planlagt et møde med teknisk forvaltning, hvor beboernes ønsker til gadelyset også vil blive fremført.

Og beboerne blev opfordret til fortsat at give deres besyv med, som det allerede sker i fx Dragør Nyt og på diverse websteder.

Parkering i og omkring den gamle bydel er et tilbageværende tema på generalforsamlingen, og i år blev der fra salen gjort opmærksom på en ny tendens: efter at Tårnby Kommune har indført parkerings-restriktioner omkring lufthavnen, har mange rejsende fået den idé at køre deres bil til Dragør og parkere den der, og så tage linje 35 direkte til lufthavnen. Den slags charterferie-parkering er meget belastende for arealerne omkring den gamle bydel, hvor der i forvejen er en udpræget mangel på p-pladser.

Bestyrelsen kunne konstatere, at foreningens egne bevaringsinitiativer har været en stor succes i årets løb. Kalkdagen på havnen trak virkelig mange interesserede, og der lød en tak til de lokale murermestre, som stiller op med mandskab og kalkegrej. Også byvandringen for nye beboere, hvor man hører lidt om historie og byggeskik og får en dragør-punch at smage, var meget velbesøgt. Bestyrelsen kan love, at de to arrangementer har udviklet sig til traditioner, som bliver opretholdt også i dette foreningsår.

Generalforsamlingen fyldte totalt aulaen på Dragør Skole, og det var den mest velbesøgte i mands minde. Det hænger fint sammen med, at medlemstallet p.t. også er det højeste nogensinde i foreningens historie.

Se bestyrelsens beretning i sin helhed her:

http://dragoerbeboerforening.dk/om/arsberetning/