Hvor mange skraldespande har du plads til ?

Alle husstande i Dragør skal snart til at sortere deres affald inden afhentningen. Det kan betyde, at vi skal have tre eller fire store spande stående i vore små gårdhaver i Dragør Gamle By – og det har de færeste plads til. Beboerforeningen er nu i dialog med kommunen, så vi forhåbentlig kan finde løsninger, som både miljøet, kommunen og vi selv kan leve med.

Sådan et batteri af fire skraldespande er allerede normalen i vores nabokommune Tårnby. De er medllemmer af Amager Ressource Center lige som os her i Dragør, så vores affaldsordning kommer sandsynligvis til at ligne deres

Affaldshåndteringen fra vores husholdninger bliver grundlæggende ændret indenfor et årstid. Nu står der sortering og genanvendelse på dagsordenen, og Dragør Kommunalbestyrelse har netop besluttet, at byens borgere skal være parat til at levere separat bio-affald til et nyt biogasanlæg i Solrød fra år 2022.

Den nye affaldsordning betyder en lang række udfordringer for beboerne i Dragør Gamle By. Vores gårde og haver er i mange tilfælde så små, at man ikke, eller kun med stort besvær, vil kunne få plads til det krævede antal skraldespande pr. husholdning.

Beboerforeningens bestyrelse har allerede haft en god drøftelse med en projektmedarbejder fra teknisk forvaltning. Her har vi redegjort for en række væsentlige udfordringer og bekymringer, som er nedfældet i en kommunal rapport, som vi håber politikerne læser, før de beslutter sig for detaljerne i den nye affaldsordning. Nogle af vores væsentligste synspunkter er:

– Beboerne er glade for den nuværende ordning, og de fleste sorterer i forvejen og benytter opsamlingsstederne rundt om byen og i høj grad ARCs genbrugsplads i kommunen.

– Der er maksimalt plads til 1 stk. skraldespand i de små gårdhaver. Hvis det bliver obligatorisk med flere spande, vil en del husejere sandsynligvis placere dem på gaden.

– Husholdningsaffald må afhentes ugentligt, ligesom nu. Ellers bliver der lugtgener i det tætbebyggede miljø.

– Hvis man skal have separate køkkenspande, skal de være små, fordi køkkenerne i mange huse er meget minimale.

– En affaldsløsning bør tage hensyn til det generelle kulturmiljø – og udsigten til, at UNESCO udpeger Dragør som verdensarv. Her passer store plastickasser ikke så godt ind.

– Beboerne vil meget gerne fortsat sortere affald og bringe det til evt. nedgravede decentrale stationer. Men der bor mange i det gamle Dragør, som ikke er så fit længere, så en løsning med opsamlingsstationer kan vise sig problematisk.

– Forslag om, at ARC kunne køre en opdelt affaldscontainer ind i byen på bestemte datoer, hvorefter beboerne kunne aflevere deres affald i de rette fraktioner.

Beboerforeningens bestyrelse anbefaler overordnet kommunen, at man skræddersyr en løsning for den gamle bydel, i stedet for at starte med lappeløsninger. Beboerne i den gamle bydel producerer formentlig en lille brøkdel af kommunens samlede affaldsmængde, så man kunne forestille sig en dispensationsordning for en periode.

Der er nemlig store perspektiver i UNESCOs interesse for Dragør som kulturarv. Til yderligere beskyttelse af det historiske miljø kan man forestille sig, at parkeringen bliver reguleret og lagt usynligt og underjordisk, så der bliver bekvem plads til alle. I den sammenhæng kunne man etablere diskrete, tekniske løsninger med underjordiske affaldsanlæg med indbygget sortering i byens periferi – og tilsvarende gnidningsfri afhentning.

Beboerforeningen er foreløbig rigtig glad for interessen fra teknisk forvaltning, og vi mener, at dialog er vejen frem, når vi skal finde en løsning, som tilgodeser miljøet, kommunen og borgerne.

Et ad hoc-udvalg under Beboerforeningen vil i de kommende måneder holde øje med udviklingen, modtage forslag og input fra beboerne, samt forberede nogle konkrete affaldsløsninger til brug i Dragør Gamle By.