Biler, biler og atter biler, som skal parkeres

Parkering i og omkring Dragør Gamle By er en udfordring, som både kræver akut handling – og langsigtet planlægning

Dragør Gamle By er gågadeby, og det har den været siden 1970’erne. Det betyder helt enkelt, at af- og pålæsning er tilladt, men parkering er forbudt! Reglerne er altså lette at huske, men ulovlig parkering er blevet et stigende problem, som kommunen nu prøver at tackle i samarbejde med Beboerforeningen.

Kampagne for bilen ud af byen
På Beboerforeningens generalforsamling sidste år, blev den megen parkering inde i byen drøftet og en kampagne foreslået. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet ihærdigt med at få produceret informationsmateriale til byens beboere og erhvervsdrivende samt til de ulydige bilister. For vi ved jo godt, at det er os selv og vores gæster, der ”lige” lader bilen stå, til vi skal bruge den næste gang.
Beboerforeningen har i arbejdsprocessen været i tæt dialog med Dragør Kommune, sådan at vi nu står sammen om en kampagne, så vi kan få byens pladser, stræder og gader fri for biler.
Informationsmaterialet bliver omdelt i hele byen af Beboerforeningens bestyrelse, til alle beboere og til de erhvervsdrivende. Det suppleres med en lille hilsen til forruden, hvis nogen skulle have glemt parkeringsforbuddet – også denne hilsen tager bestyrelsen sig af.

Kommer der så en p-vagt?
Det gør der ikke, for det er staten, der vil have alle indtægterne, og så bliver det bare en udgift for kommunen. Det er derimod os selv, der skal agere p-vagter, når konen, manden eller ungerne lige har smidt bilen fra sig udenfor hoveddøren. Og så huske at fortælle jeres gæster, at parkering foregår udenfor byen.

Men, der mangler parkeringspladser!
Mange af jer vil straks bemærke, at der mangler autoriserede parkeringspladser uden om vores by. Ja, der mangler måske parkeringsplads lige der, hvor du gerne vil holde, men antallet af parkeringspladser er tilstrækkelige på helt almindelige dage. Når der er fest i byen, så tager kommunen alternative områder i brug, og om sommeren, når lystsejlerne er kommet i vandet, så bliver den store grusplads ved Fortet indrettet til parkering.


Der er behov for, at den store parkeringsplads på havnen gøres mere populær. Mange fravælger den ligefrem. Men lad være med at køre rundt og lede i hele og halve timer. Et godt råd er: kør i stedet direkte til den store parkeringsplads. Det tager kortere tid at gå hjem end at køre rundt og lede – største afstand er 5 minutters gang og mindste bare 2 minutter. Nogle er utrygge ved parkeringspladsen på havnen, fordi ubehagelige typer ved sjældne lejligheder piller ved de parkerede biler. Beboerforeningen har kraftigt bedt kommunen om at gøre noget ved belysning og evt. overvågning i nattetimerne.

Inden for en kortere fremtid skal vi jo alle sammen til at køre i el-biler. Så skal der være mulighed for optankning af strøm, hvad jo ikke kan etableres inde i den gamle bydel. Derfor bliver havneparkeringen og ”grusparkeringen” endnu mere aktuelle, for her kan uden de store tekniske og æstetiske vanskeligheder sættes masser af ladestandere op.

Lappeløsninger hjælper ikke
Mange forslag om at indplacere et par ekstra p-pladser her og der, på skrå eller i stedet for et træ, eller måske nedlægge stejlerækkerne til fordel for biler, går bare ikke.Det er kortsigtede løsninger, der kun slører det reelle behov for p-pladser og misklæder den bevaringsværdige by.

På lang sigt kan parkerings-problemerne først og fremmest løses ved etablering af egentlige p-anlæg. Her i byen er en nedgravning af et p-hus den mest oplagte løsning, som der ikke er penge til i dag. Før Dragør Gamle By og Havn udpeges til Verdensarv, vil kommunen skulle udarbejde en plan for bl.a. infrastruktur omkring byen og havnen. Ved den lejlighed vil det være oplagt at sætte et p-hus på dagsordenen, især da en sådan helhedsplan vil forudsætte omfattende fondsmidler udefra.