UNESCO og turisterne

Mange har spurgt til Beboerforeningens holdning til UNESCO. Her er svaret meget enkelt: Vores forening har i 50 år kæmpet for bevarelsen af vores unikke nærmiljø, som vi alle nyder i det daglige. Og her kan Verdensarven vise sig som et et effektivt redskab.

Beboerforeningen for Dragør Gamle By blev stiftet i 1970 med bevaring af den gamle by i højsædet, og lige siden har foreningens arbejde været koncentreret om den bevaringsværdige by og bevaringen af byens huse. Med gode råd til nye beboere, information på hjemmesiden, byvandring for nye beboere og en årlig håndværksdag, med vekslende temaer. Dragør er en helt særlig by, og vi har pligt til at passe på den.  F.eks. hed det på generalforsamlingen i 2005, at Lokalplan 25 er ok, men at en kommunal håndhævelse er nødvendig, hvis vi ikke skal spolere den mangeårige bevaringsindsats, som den navnkundige doktor Poul Dich tog initiativ til i allerede begyndelsen af 1930’erne.

Vi har gennem årene holdt møder med bevaringsorganisationen Europa Nostra sammen med Dragør Museum, særligt i forbindelse med det politiske ønske om boligbyggeri på havnen. Vi har mødtes tæt med Kulturministeriet i forbindelse med fredningsgennemgangen, og desværre ikke mindst i forbindelse med de påtænkte affredninger. Dragør Kommune har i forbindelse med affredningerne gjort Kulturministeriet opmærksom på, at Lokalplan-redskabet ikke er stærkt nok til at sikre byens bevaring fremadrettet. Vi har holdt møder med Dragør Kommune gennem alle årene, om masser af konkrete ting, heriblandt om bevaring og kommunens mange dispensationer, der udhuler byens bevaringstilstand.

En mangeårig ambition er at få kulturmiljøer som Dragør Gamle By ind i den nationale bygningslovgivning, så det ikke alene er kommunalpolitikeres varierede syn, der skal sikre bevaringsværdige bygninger. Dette forarbejde deltager Beboerforeningen fortsat i.

Hvorfor så gå ind for en UNESCO-nominering ?

I forlængelse af det mangeårige arbejde for bevaringen af Dragør Gamle By, ser vi udpegningen som officiel verdensarv som et potentielt værdifuldt redskab, specielt for alle os, der vil værne om vores lille, unikke by.

En del af udpegningen som verdensarv er nemlig en såkaldt Forvaltningsplan. Vi ser den som et håndslag på, at kommunen vil bevare og pleje vore lokale værdier, også i fremtiden, uanset hvordan de politiske vinde måtte blæse i en given valgperiode. Forvaltningsplanen er ikke en stramning af kommunens hidtidige rammer for den gamle by, men en konkret konstatering af de regler, der allerede eksisterer, og som kommunen forventes at leve op til.

I Beboerforeningens bestyrelse har vi nøjagtig samme skepsis over for stigende turisme som alle andre beboere i den gamle by. Foreningen har netop været med i forarbejdet til en ny turismestrategi for Dragør Kommune. Og her har vores mantra konstant været: vi skal ikke have en turismepolitik for turisternes skyld, men for vores egen.

Men i et fredeligt kulturland som Danmark, med en international lufthavn i baghaven og en krydstogtterminal på den anden side hovedstaden, så kan vores lille smørhul ikke undgå turisme, uanset en UNESCO-udnævnelse eller ej. Vi ser til gengæld en verdensarv-beslutning som en forpligtelse for politikerne til at styre turismen, så den bliver til gavn for os beboere og vores (stadig) flotte og varierede butiksliv.

Dragør Kommune vil i de første måneder af 2021 høre borgerne (specielt i Den Gamle By) om vores holdning til verdensarv-planerne. Desværre kan egentlige borgermøder ikke p.t. gennemføres, men der planlægges interviewundersøgelser, som skal være med i grundlaget for en politisk beslutning senere på året.

Beboerforeningen støtter varmt sådan en samlet dialog, beboere, erhvervsdrivende og turismen imellem, og indgår selvfølgelig i det videre arbejde.