Udeservering i den gamle by

Høringssvar til Dragør Kommune vedr. udeservering og evt. justeringer:

De nye vilkår for udeservering ser Beboerforeningen for Dragør Gamle By som en fin tydeliggørelse af rammerne for brugen af byens offentlige arealer.

Som vi skrev i vores høringssvar i januar 2022, har anvendelsen af byens offentlige arealer til udeservering, efter nogen turbulens i 2021, fået et acceptabelt niveau på Kongevejen. Et niveau der fortsatte hen over sommeren 2022, hvor de næringsdrivende gjorde en stor indsats for at holde gaden ryddelig og indbydende uden, at udeserveringen overdøver det bevaringsværdige byrum.

Et enkelt sted har anvendelsen dog udviklet sig lidt rigeligt – det er på Badstuevælen, hvor Lagkagehuset har lukket et meget stort areal for udeservering af med store blomsterkasser. Badstuevælen er en af byens fornemme offentlige pladser, hvor der må tages særlige hensyn til både de bevaringsmæssige interesser og til beboernes færden på pladsen. Hertil kommer, at borde og stole står tomme langt det meste af tiden. Beboerforeningen er ikke i mod, at der også kan finde udeservering sted på Badstuevælen, men det bør være i begrænset omfang og udformes, så det passer til pladsen. Vi går i øvrigt ud fra, at blomsterkasser samt møbler fjernes uden for serveringssæsonen, som det gælder for møblerne på trekantsområdet på Neels Torv.

Udeservering bør generelt koncentreres til Kongevejen. Hensynet til det bevaringsværdige kulturmiljø bør også gælde for servering langs Strandlinien og i havnen. Som lokalplanen for havnen angiver, må havnens arealer primært anvendes til maritime formål.

Mht. reklameparasoller og markiser har dette emne jo fyldt meget i den offentlige debat. Som i de fleste andre danske bevaringsværdige byen bør man undgå, at Dragør gamle by domineres af reklamesøjler. Vi foreslår derfor, at reklameparasoller og markiser udfases i takt med, de er udtjente.

Og for at gentage vores høringssvar fra januar 2022, bør Dragør kommune løbende informerer nye butikker m.m. om vilkårene for brug af byens offentlige rum. Vi støtter en fortsat håndhævelse af området – det vil sige en løbende opfølgning og en daglig administration af reglerne, der har politisk rygdækning. Beboerforeningen vil gerne understrege, at Beboerforeningen i høj grad støtter op om byens butiks- samt restaurations- og cafeliv. Men vi er overbeviste om, at også Dragørs virksomheder har stor glæde af, at bevaringshensynene får stor fokus i Dragør. Det er med til at gøre vores by attraktiv for både byens beboere og dens gæster.

Med venlig hilsen Beboerforeningen for Dragør Gamle By