Ti nyheder om vores kommende affalds-ordning

Beboerforeningen har gennem to år arbejdet tæt sammen med Dragør kommunes tekniske forvaltning og affaldsselskabet ARC om at sikre en fremtidig skraldeordning, som bliver skræddersyet til forholdene i Dragør gamle by.

Nu er vi tæt på målet, og kommunen arbejder pt med en konkret plan til godkendelse hos politikerne og til høring hos beboerne. Hovedpunkterne er:

1. Der bliver ingen plastic-containere/skraldespande i vores gårde og haver – affaldets forskellige fraktioner skal sorteres i sække.

2. Vi får to sækkestativer i vores gård: det hidtidige – og så et nyt, noget smallere stativ. Plus en lille rød kasse til farligt affald.

3. Sækkene bliver afhentet ved husstanden – vi skal altså ikke spadsere byen rundt med fx madaffald.

4. Ordningen bliver en kombination af papirsække og plasticsække.

5. Der sorteres i følgende grupper:

Madaffald

Plastic/metal/drikkevarekartoner

Papir/pap

Farligt affald

Restaffald

6. Madaffald bliver afhentet hver uge som nu, mens øvrige fraktioner bliver 14-dages afhentning.

7. Flasker og glas bliver ikke indsamlet, men kan som hidtil afleveres i de kommunale kuber, som er opstillet rundt omkring.

8. Der bliver ingen lokale modtagestationer (“affaldsøer”), som ville skæmme byen og genere naboer.

9. Den endelige affaldsordning kommer til høring hos alle beboere i Dragør Gamle By omkring marts 2023

10. Opstart af det nye affaldssystem forventes at ske sommeren 2023