Skraldespands-planerne nærmer sig den virkelige verden

Truslen om et helt batteri af skraldespande i vores små gårdhaver ser ud til at drive langsomt over. Kommuner og brancheorganisationer kræver mere fleksibilitet og hensyn til særlige miljøer som Dragør

Beboerne i Dragør Gamle By kan godt forberede sig på at skulle rykke lidt sammen på møblementet i vores små gårdhaver. Men en ny skraldeordning bliver sandsynligvis ikke så omfattende, som regeringens affaldsplan stiller i udsigt. Der skal fortsat sorteres i 10 forskellige fraktioner, men det er netop politisk besluttet i Dragør Kommune, at der skal tages særlige hensyn i den gamle bydel.

Første skridt bliver, at alle husstandene i Dragør får afhentet kildesorteret bio-affald og restaffald i en todelt skraldebeholder med virkning fra engang i år 2022. Men politikerne er indstillet på at give den gamle bydel en særordning, fordi afhentningen af affaldet kan blive fysisk svær at gennemføre på grund af de snævre stræder og små gårde.

Set fra beboernes side er det meget positivt, at samtlige partier i Kommunalbestyrelsen viser fleksibilitet i sådan en sag. Men hvordan den konkrete løsning kommer til at se ud, ved ingen noget om endnu, men Beboerforeningen har længe været i tæt samarbejde med kommunen for at drøfte mulighederne. Foreningen støtter naturligvis principielt tankerne om sorteret affald. Regeringens affaldsplan er p.t. ude til høring, før den af Folketinget bliver ophøjet til lov. Mange kommuner og bl.a. interesseorganisationen Dansk Affaldsforening har indsendt høringssvar, hvor de understreger nødvendigheden af at få indbygget mere fleksibilitet og fornuftige undtagelsesmuligheder i den nye lov.

Fremtidens affald i Dragør

Sådan siger den kommende lov:

Vi skal sortere disse 10 fraktioner hjemmefra, allerede inden de afhentes eller afleveres:

Madaffald, Papir, Pap, Glas, Plast, Metal, Drikkevarekartoner, Elektronik, Farligt affald, Restaffald.

Dog kan glas indsamles i kuber og farligt affald/elektronikaffald indsamles i miljøskab eller bokse. De officielle krav er, at den enkelte husstand maksimalt modtager 3 beholdere til disse kommende fraktioner, og det er også i denne sammenhæng, at Dragør kommune er indstillet på at være fleksibel i den gamle bydel.

Der kommer også pligt til indsamling af tekstiler i 2022, hvor kravene endnu ikke er besluttet til husstandsnærhed eller indsamlingsmetode.

I Dragør bliver de nye affaldsordninger opdelt i flere faser:

Fase 1

Dragørs nuværende affaldssystem lever ikke op til de nye krav. Kommunens teknikere analyserer fortsat, hvordan et nyt system skal indrettes, men indsamlingen af bio-affald og restaffald fra cirka første kvartal i 2022 ligger fast.

Fase 2

Næste fase bliver derefter indsamling af metal, plast og drikkevarekartoner samt indsamling af farligt affald. Det skal også foregå i faste husstandsbeholdere og ikke i poser og sække. I den fase skal der endnu en gang tages stilling til de særlige forhold i Dragør Gamle By.

Den nuværende ordning for glas, hvor vi afleverer i kuber rundt omkring i byen fortsættes sandsynligvis, da den lever op til de nye krav.

Nye skraldebiler

For at skraldebilerne overhovedet kan medvirke i de nye affaldsordninger, skal de indrettes helt anderledes. Køretøjerne skal derfor enten ombygges eller udskiftes til nye skraldebiler med rumopdelt indsamlingsudstyr. Dette skal ske ved udbud, og der er lang leveringstid.

Derfor har politikerne i Dragør allerede nu besluttet, at der indføres indsamling af kildesorteret bioaffald og restaffald i en to-delt affaldsbeholder med en tømning hver 14. dag. Dette giver skraldeselskabet ARC mulighed for at igangsætte udbud mv af de nye skraldebiler.