Privatejet turistattraktion

Dragør Kommune er netop nu i færd med at lave en ny Kommuneplan 2021. Forslaget er delt op i flere emner, herunder kulturmiljøet i Den gamle By og Havnen. Beboerforeningen gør i et høringssvar til kommunen opmærksom på, at vores gamle bymiljø har en særstilling blandt turistattraktioner: det hele er nemlig ejet af private beboere. Det kræver et særligt hensyn fra myndighederne, når der udvikles og laves turistpolitik, hedder det bl.a. i Beboerforeningens kommentar:

Kulturmiljøet, især i og omkring Den gamle By og Havnen, er en afgørende attraktion for både kommunens egne indbyggere og for besøgende udefra. Det nære, lokale liv i historiske og uspolerede omgivelser udgør en stor værdi for alle Dragørs borgere, og udøver naturligt også en meget stor tiltrækning på turister fra hele verden.

Beboerne i Dragørs gamle bydel har over de seneste år oplevet, at turismen er tiltaget kraftigt, hvilket har medført, at det er nu højt på dagsordenen, når beboerne mødes: hvornår fylder turismen for meget – og hvordan de besøgende kan selekteres, og eventuelt fordeles til andre områder af kommunen. Beboerforeningen er derfor glad for, at netop det tema ønskes belyst i planstrategien og dermed bliver en politisk prioritet fremover. Og vi støtter op om de forslag, som allerede er indeholdt i strategiforslaget.

Dragør gamle By som turistattraktion adskiller sig nemlig på et afgørende punkt fra andre store turistmål som Rosenborg, Frederiksborg Slot, Den lille Havfrue, Møns Klint etc. etc.  Disse nævnte turistmål er alle offentligt ejede – og ikke mindst er de ikke beboede. De 300 historiske og idylliske huse i Dragør gamle By er derimod alle privatejede, bliver vedligeholdt og bekostet uden én krone i offentligt tilskud – og især er husene rammen om masser af menneskers daglige familieliv og lokale samvær.

Denne status kræver efter Beboerforeningens opfattelse et ganske særligt hensyn, når turismens fremtid planlægges. Turistlivet udøves midt i almindelige menneskers hverdag, hvilket vi allerede gennem generationer har haft et naturligt og imødekommende forhold til. Men den tiltagende industrialisering af turismen vil udfordre både miljøet og den lokale velvilje.

Beboerforeningen er meget bevidst om, at livskvaliteten i den gamle bydel og havnen også beror på adgang til et sundt og varieret butiksliv. Det har vi hidtil været begunstiget af, delvis takket være vores mange turister, men vi deler samme ønske som formuleret i strategiforslaget: at vi holder nøje øje med, om specialbutikker og restauranter bliver udkonkurreret af souvenirbutikker og cafeer. Det ønsker vi bestemt ikke, og opfordrer til, at den tendens bliver modvirket ikke alene i hensigter, men også i den daglige politiske praksis.

Som sagt er Beboerforeningen meget glad for, at politikerne gennem oplægget til planstrategi bekræfter, at både udviklingen og beskyttelsen af Dragørs unikke kulturmiljøer skal gå hånd i hånd. Og at Dragør gamle By og Havnen, med strategiens ord, er et levende lokalsamfund, hvor der er plads til moderne udvikling i respekt for kulturarven.

Vi ser frem til en fortsat god dialog om bæredygtig udvikling af en 300 år gammel, hidtil uspoleret by.