Medlemskab

Hvem kan blive medlem?

Som medlem kan optages enhver fastboende over 18 år samt næringsdrivende og institutioner inden for området. Dog optages kun ét medlem pr. næringsdrivende og institution.

Kontingentet koster årligt.

  • Enkelt medlem:
145 kr.
  • Husstand:
210 kr.
  • Folkepensionist:
  85 kr.
  • Folkepensionistpar:
145 kr.
  • Næringsdrivende:
145 kr.