Nedgravning af fibernet i gaderne

Internetfirmaet Global Connect A/S tilbyder at forsyne husstandene i Dragør Gamle By med lyslederkabler til hurtige internetforbindelser. Beboerforeningen har ingen holdning til den teknologiske side af sagen, fx fiberkabler versus mobilt 5G som netforbindelse. Vi har heller ikke indsigt i økonomien i de forskellige valgmuligheder for hurtigt internet. Beboerforeningen er til gengæld meget opmærksom på, at gravearbejde i vores gader og stræder skal foregå hensynsfuldt og i overensstemmelse med bedste krav til håndværket, fx brolægningen.

Beboerforeningen har derfor sendt nedenstående høringssvar til Dragør Kommune vedrørende Global Connects ansøgning om at grave i gaderne:

Beboerforeningen for Dragør Gamle By takker for det illustrative høringsmateriale.

Frist for denne høring er senest mandag den 5. februar. Vi undrer os derfor indledningsvis over, at gravearbejdet påtænkes påbegyndt den 1. februar.

Vi er opmærksomme på regeringens ønske om nedgravning af fibernet i hele Danmark, men må bemærke, at vi som beboere jo påvirkes af ledningsarbejderne i gaden, hvorfor vi forventer, at det gennemføres med mindst mulig gene for os, og det afsluttes med et godt færdigt resultat.

Vi har følgende krav til Dragør Kommunes gravetilladelse:

–        at det arkæologiske museum, Kroppedal, kan acceptere gravearbejdet, så der tages hensyn til det nationale arkæologiske interesseområde – Dragør gamle by  

–        at brolægningen retableres i fuldt håndværksmæssig kvalitet, og at komprimering af underlaget foretages uden skader på husene

–        at der jævnligt foretages synsforretning og godkendelse i takt med, at de enkelte afsnit af gravearbejderne er færdige

–        at en repræsentant for beboerne inviteres med til synsforretningerne som observatør

–        at entreprenøren sørger for rimeligt uhindret adgang til vores matrikler

–        at der sørges for, at afhentning af renovation og levering af varer kan foregå i graveperioden

–        at syldsten ikke fjernes

–     at evt. skader på vores fundamenter og facader udbedres for entreprenørens regning

–        at gravearbejderne udføres og afsluttes i henhold til en aftalt tidsplan

–        at det vil være muligt for husejere at få indflydelse på, hvor indføringen i facaden skal ske.

Og sidst, men ikke mindst:
– at kommunen har de nødvendige beføjelser til at sikre sig, at kvalitet og tidsplan og øvrige vilkår overholdes. Det kan gøres ved en regel om dagbøder eller adgang for kommunen til at lade arbejdet færdiggøre for ledningsejerens regning. Dette skal blot stå som betingelser i gravetilladelsen.

Med venlig hilsen

På Beboerforeningens vegne

Hanne Bendtsen
Formand