Kongelig bevaringspris til ildsjælene i Dragør gamle bydel

Tirsdag den 26. juni 2018 modtog Beboerforeningen for Dragør Gamle By Prins Henriks danske Europa Nostra Pris. Den blev overrakt på Amalienborg til formanden for Beboerforeningen, Hanne Bacher Bendtsen og borgmester Eik Dahl Bidstrup som repræsentant for kommunen. Protektor for Europa Nostra Danmark, Prins Joachim, stod for overrækkelsen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup og  beboerformand Hanne Bacher Bendtsen fik prisen overrakt af Prins Joachim på Amalienborg

Borgmester Eik Dahl Bidstrup og beboerformand Hanne Bacher Bendtsen fik prisen overrakt af Prins Joachim på Amalienborg

Dragør modtager prisen for en vedholdende og engageret bevaringsindsats for Dragørs gamle bydel og havn gennem næsten 100 år – og dermed også for en særlig indsats for bevaring og udvikling af dansk bygnings- og landskabskultur. Formand for Beboerforeningen, Hanne Bacher Bendtsen, udtrykte i sin takketale stolthed over prisen:

”Bevaringstraditionen er blevet en immateriel kulturarv i Dragør og har været med til at fastholde byens traditionelle arkitektur og byggeskik samt en klar bevidsthed og forståelse for Dragørs særlige værdifulde bygningskultur. Denne flotte pris er dermed en anerkendelse af Dragør Beboerforenings arbejde, herunder vores mange ildsjæle, som arbejder for at fremme sammenhængskraften og den helt unikke arkitektoniske og kulturelle arv, som vi har i kommunen. Og så må vi ikke glemme de enkelte husejere, der, med hjælp fra dygtige lokale håndværkere, har ydet deres store bidrag til bevaringen gennem tiderne. Det er vi meget stolte over”, sagde formand for Beboerforeningen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup takkede både Europa Nostra Danmark og Dragørs bevarings-ildsjæle: ”Det er med stolthed, at vi modtager denne pris. I modsætning til mange andre gamle kulturmiljøer i Danmark er Dragørs huse ikke forfaldet, fordi byen  de sidste 200 år altid har været beboet og løbende er blevet vedligeholdt af beboerne selv. Byen i dag er gammel, men fungerer som en levende, moderne by, hvor man hele tiden er bevidst om at tilpasse det nye til det gamle. Med denne pris anerkendes dette arbejde på fornem vis. Jeg vil derfor gerne takke både Europa Nostra Danmark for prisen og i særlig grad Dragørs mange bevarings-ildsjæle og Beboerforeningen for Dragør Gamle By for deres utrættelige arbejde for vores smukke by. De fortjener virkelig denne anerkendelse”, siger borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Borgmesteren lovede i øvrigt, at kommunen efter sommersæsonen vil markere Europa Nostra Prisen, så alle borgere kan være med til at fejre modtagelsen.

Europa Nostra Prisen består af et diplom underskrevet af protektoren, Prins Joachim, samt en bronzeskulptur, udført af Prins Henrik

Europa Nostra Prisen består af et diplom underskrevet af protektoren, Prins Joachim, samt en bronzeskulptur, udført af Prins Henrik

Om selve prisen: Europa Nostra er en nonprofit organisation, der værner om Europas kulturarv og har til formål at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv, højne standarden indenfor by- og landskabsplanlægning samt fremme kvaliteten indenfor det traditionelle bygningshåndværk. Hvert år uddeles en pris til personer eller en organisation, der har udmærket sig ved at støtte kulturarven i Danmark. Den danske Europa Nostra Pris uddeles i år for 11. gang.