Fortidsminder, Airbnb og gadepynt

Mange emner var oppe at vende på Beboerforeningens generalforsamling i marts 2019. Herunder bringer vi et udpluk af nogle af temaerne, som de blev berørt i formandens beretning:

Dragør er et arkæologisk interesseområde

I kommunens nyere lokalplaner er der indføjet en fin lille passus om Museumsloven og dens krav til os i forbindelse med gravning. En passus, der også gælder for Dragør Gamle By, da Dragør er et nationalt arkæologisk interesseområde. Ordlyden på den lille passus er:


Hvis der under et jordarbejde indenfor lokalplanområdet findes fortidsminder, vil de i givet fald være omfattet af museumslovens § 27. Jordarbejder skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Kroppedal Museum.”


Kroppedal Museum orienteres forud for større jordarbejder, men måske ligger der en arkæologisk skat i din have eller under stuegulvet, så lad de professionelle tage sig af at grave den fri. Kroppedal er meget opmærksom på Dragør, så kontakt dem i tide, så vil de ikke forsinke dine byggeønsker.

Ukrudt uden kemikalier

Ukrudtet myldrer frem, men lad være med at komme hverken salt eller Roundup på. Saltet siver op i sokkel og murværk, hvor det kan give uoprettelige skader. Og Roundup hører ikke hjemme i en giftfri kommune, hvor vi har rigeligt med lukkede vandboringer i forvejen.
Benyt i stedet den grønne motion, med knæene på en lille pude og så lidt knofedt. Lidt ukrudt hist og her skader nu heller ikke.

Airbnb

Airbnb er en smart deleordning, der kan betale ferieturen sydpå. En ordning, hvor man fortæller naboen, at der bor gæster i huset, mens man selv er ude at rejse. Men Dragør Gamle By er en boligby, hvor I skal huske på, hvad lokalplanen skriver:

”- der ikke må forekomme pensionatsvirksomhed o. lign. Og boliger ikke må udnyttes på timesharingsbasis eller til individuel eller kollektiv feriebolig.”

Husene i den gamle by må gerne lejes ud, men kun med henblik på helårsbeboelse og dermed tilmelding til folkeregistret. I øjeblikket er der både hele og halve huse i den gamle by, der vedvarende lejes ud til korttidsudlejning, uden tilmelding til folkeregistret, og uden at husejerne selv beboer boligen.  I stedet må naboerne døje med rullekufferter, morgen, aften og nat, uden at ”gæsterne” hverken siger god dag eller farvel. Det er dårlig stil og meget dårligt for det gode naboskab. Og hvordan er det mon lige med indberetningen til skat? Det hedder erhvervsmæssig udlejning, og det er forbudt i Dragør Gamle By.
Vi skal passe på, at den turiststrøm ikke betyder, at der ender med ikke at være nogen fastboende borgere tilbage i vores lille attraktive by, men kun husejere med en sort snabel i turistens pengepung og en laden hånt om vores levende bymiljø.

Beboerforeningen har for et par år siden været i dialog med Kommunen om problemet, og vi tager snarest igen en snak, for at få standset den ulovlige korttidsudlejning i byen.

Hvor kan jeg købe hvidtekalk?
Det kan du hos kommunens Vej- og Gartnerafdeling på Ndr. Dragørvej 160.
Her køber du også den lyse gule okker til at blande i kalken, som Lokalplan 25 foreskriver.
Vejledning i kalkning ligger på Beboerforeningens hjemmeside, eller kontakt gerne bestyrelsen for et råd.

Pynt i gaden

Dragør Gamle By har altid været kendt for sin enkelhed, uden forstyrrende fremmedelementer. Det var bl.a. grunden til, at vi fik dispensation fra postloven, så vores postkasser kom til at sidde indvendigt på plankeværk og mur. Samtidig går skellet mod gade, for langt de fleste huse, ved soklen. Og Dragør-borgerne har ikke råderet over det offentlige areal – det tilhører os alle. Men det er dejligt at opleve, at beboerne med krukker og blomster viser, at de elsker deres by. Og det er fint med egnstypiske planter, hvor lokalplanen anbefaler roser og stokroser, plantet tæt ved soklen. Men undlad at anlægge bede, og begræns anden pynt – i det offentlige rum.

Alt for store biler i byen

Beboerforeningen forsøger ihærdigt at få forbudt biler med stort akseltryk i vores smalle gader. For der sker næsten hver uge påkørsel af vindskeder, plankeværker, husmure og teknikbokse. Herover en situation, som desværre er dagligdag.

Men indtil vi kommer igennem med vores ønske, så husk selv at bede jeres leverandører af varer, om at komme i mindre biler.