Beboerbladet plus By og Land

Bestyrelsen udgiver et beboerblad ca. tre gange om året.

Her har du mulighed for at komme med indlæg og gode ideer om bevaring af vores by. Indlæg til bladet kan sendes eller mailes til medlemmer i bestyrelsen. Bladet omdeles til alle medlemmer, lokalarkiv, museer, bibliotek og til Dragør kommunalbestyrelse.

By og Land

Foreningen abonnerer på tidsskriftet BYGNING – BY OG LAND som udkommer og uddeles til alle Beboerforeningens medlemmer fire gange om året. Bladet udgives af ”Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur”.