Gør det selv i zink

Af Poul Himmelstrup – Trykt i Blad nr. 2 1994

Ifølge lokalplanen for Dragør gamle bydel skal tagrender og nedløbsrør udføres i zink eller kobber. Men mange af os har plastiktagrender, for det har hidtil unægtelig været billigere.

Plasttagrender bliver sprøde og bleges. Samtidig er plast ikke så smukt som zink eller kobber. Til gengæld er plasttagrender et udpræget gør-det-selv arbejde.

Normalt fremstiller en blikkenslager selv både tagrender og nedløbsrør på en valse- og bukkemaskine. Og da maskinen kun kan fremstille ca. 1 meter ad gangen, er det arbejdskrævende, da tagrenden jo skal loddes.

Men nu udbyder Dansk Kobbersalg, Askvang 2, 3400 Hillerød, tlf. 4289 1144 et komplet tagrendesystem i de tre normale størrelser i zink og kobber. Tagrender fås i 3 og 5 m længde, og der nedsætter jo antallet af samlinger betydeligt. Nedløbsrør fås i 2 m længde. Hertil kommer hele sortimentet af diverse tilbehør, f. eks. skotrender, inddækninger og sokkelrør med knæk.

Samlingerne – både af render og og nedløb – kan med fordel udføres med speciallim.

Priserne for zink svarer til priserne for plast, dvs. ca. 50 kr. plus moms for 1 m tagrende. 1 m i kobber koster ca. 80 kr. plus moms. En meter nedløbsrør koster 65 kr. i zink og 80 kr. i kobber. [Note: disse priser er ændrede siden bladet udkom i 1994]

Tagrendesystemet i zink og kobber er ligesom plasttagrendesystemet egnet som gør-det-selv arbejde. Til systemet er udarbejdet en udførlig brugsanvisning. Går man med tanker om at udskifte gamle udtjente zinktagrender eller de mindre klædelige plasttagrender, kan det altså nu udføres i de rigtige materialer lige så nemt som plasttagrendesystemet.

Se også firmaets hjemmeside: www.kobbersalg.dk