Sådan kalker man

Trykt i Blad nr. 1 1981

Noget om kalk

Den dårlige hvidtekalk man tidligere kunne købe hos de lokale tømmerhandlere – og ønsket om at holde fast ved de kalkede huse – var nogle af grundene til, at kommunen i begyndelsen af 1970’erne) tog et meget prisværdigt initiativ. Man importerede kalk fra Gotland til Dragørs husejere, for gotlandskalken har ry for at være Nordens bedste. Da sendingen slap op, skiftede kommunen til en vådlæsket dansk kalk, Faxe stampet kalk.

Men kalk har det som vin. Lagres den i fugtige kalkkuler 3-7 år, bliver den endnu bedre. Og med den stigende interesse for kalk til restaureringsopgaver, er der nu oprettet kuler, som leverer langtidslagret kulekalk. Og det er netop en sådan kulekalk – Rødvig kulekalk – kommunen nu leverer.

Kalk i bedste kvalitet til facadebehandling af bevaringsværdig bebyggelse og anden traditionel bebyggelse, kan købes på kommunens materialeplads, Ndr. Dragørvej 160, tlf. 32 89 15 80.

Det rigtige kalkevejr

Kalkning må ikke foretages i frost- eller solskinsvejr, fordi kalkens hærdning lykkes bedst ved 65%-75% relativ luftfugtighed. Hærdningen varer ca. fire uger og sker kun ved optagelse af luftens kultveilte, når denne er opløst i vand som kulsyre. Tåget, diset vejr og lange gråvejrsperioder forår og efterår er derfor gunstige tidspunkter for kalkning. Er vejrforholdende ikke ideelle, kan muren fugtes med slange. Men sol og varme giver dårlig vedhæftning, da kalkvandet fordamper og suges af underlaget.

Murens forberedelse

Løs kalk, saltudslag, alge- og mosvækster fjernes med en stiv kost eller stålbørste. Skyl med slange, så alt løstsiddende forsvinder. Alle pudsskader repareres med samme mørtelblanding som det oprindelige pudslag, så kalkens bund er ens på hele murfladen. Kalkning må først ske, når reparationen er karbonatiseret, dvs. hærdnet efter to-tre uger.

Der må ikke kalkes på flader, som er behandlet med cementpulvermaling, plastmaling, siliconemaling eller silikatmaling. Bastardmørtel og cementpuds giver også dårlig vedhæftning.

Skal muren hakkes af og pudses pudses om, er der gode råd om teknik og mørtelblandinger i ”Byhuset” udgivet af Gyldendal. Ved nypudsning i Dragør anbefales vandskuring. Dvs. den fugtede mur påføres ren mørtel, overflødig mørtel skrabes af, hvorefter muren skures med en blød gul mursten, en træklods eller et filtbræt, så fladen står jævnt med synlige sten.

Kalkvand

Brug ikke postevand, men kalkvand. Det fremstilles ved at røre kalkdej ud i vand i forholdet 1 kg. kalk til 5 liter vand. Efter 1 døgn er kalken sunket til bunds. Kalkhinden skal fjernes, fx ved at si kalkvandet. Hinden kan undgås med et tætsiddende låg. Proceduren kan gentages nogle gange, så man får det kalkvand man har brug for.

Kalkmælk

En portion kalkdej, fx 2  kg., røres ud med 10 liter kalkvand. Efter 10 minutters omrøring er kalkmælken strygbar, men den bliver bedre af at stå et-to døgn.

Farvetilberedning

Et dragørhus skal gulkalkes. Den gule farve opnås med jordfarven guldokker, der fås hos farvehandleren. 1 del okker drysses ud i 2-3 dele vand og er udblødt efter 1-2 døgn. Hæld overskydende vand fra, og farvemassen er klar til brug. Har man glemt at sætte farven i blød, letter en husholdningspisker arbejdet. Konsistensen skal være som vælling.

Okker indeholder ikke bindemiddel. Erfaringerne siger, at kalk ikke kan indeholde mere end 6% farvestof uden at smitte/regen af, da der ikke er mere plads til farvekornene i kalkhindens krystalnet. Men to-tre gange strygning giver mørkere farve end 1 gang, og i øvrigt bliver kalken mørkere efter nogen tid. Desuden bør et Dragørhus ikke være for mørkegult.

Selve kalkningen

Ny puds og reparationer grundes med kalkvand. Når det er tørt, finvandes muren med slangens strålespids indstillet til spredning. Det sikrer fugtighed til afhærdningen, og at der kan kalkes vådt i vådt, så kalken løber sammen til en jævn hinde uden stød og striber. Derefter stryges med hvidtekalk, dvs. kalkmælk. Når den har sat sig efter ½-1 dag, stryges med gulkalk. Næste dag gulkalkes igen, for fladen skal bygges op af flere tynde lag. Derfor gulkalker nogle nok en gang. Dækker farven efter første gang, er konsistensen for tyk. Endelig overkalkes fladen med kalkvand for at stabilisere overfladen, hvilket især har betydning, når der kalkes med farve.

Værktøj og strygeteknik

Der skal bruges store koste til store flader, mindre koste til false og små flader. Hårkoste er bedst, græskoste er for hårde ved overfladen, og nylonkoste han ikke bære vandet og har tendens til at danne striber. Nylonkoste kan dog bruges til kalkvanding.

Kosten bør kun fyldes halvt op, og strygningen skal ske ved krydsstrygning, eller foretages med vandrette strøg, også mellem vinduespartier. En hel væg skal kalkes uden ophold for at undgå skjolder. Er huset delt af  båndgesimser, udføres arbejdet i 2 tempi. Under arbejdet røres hele tiden i kalken, så den ikke bundfældes og giver uens resultat.

Resultatet

Vejledningen er arbejdskrævende, men restaureringsfolk i Danmark og Sverige hævder, at metoden sikrer en levetid på op til 10 år.

Mislykkes kalkningen, kan fejlene være følgende:

Skjoldet udseende, hvidt skær i gulkalken, synlige penselsstrøg.
Årsagen kan være:

  • For tørt eller for tyk kalkfarve Opstår ofte allerede ved strygningen. Forvand væggen eller fortynd kalken. Ses fejlen først når kalken er tør, skal muren børstes ren og kalkes igen.
  • For koldt vejr. Børst kalklaget af. Afvent bedre vejr.
  • For blød bund. Børst detr skjoldede lag af og lad muren tørre, før der kalkes igen

Kalken krakelerer eller falder af i flager. Farven løber. Muren suger ikke.
Årsagen kan være:

  • For hård eller snavset mur, derfor ingen eller ringe sugning. Skyldes magelfuld rengøring/forbehandling. Børst flagerne af, skrub med vand til muren er ren. Suger muren stadig ikke, må den ompudses.
  • Børste flagerne af. Kalk med tyndere kalkfarve.

Misfarvninger.
Årsagen kan være:

  • Gamle fugtskader og saltudslag. Pudsen må fjernes og muren pudses på ny.

Blødning Ved penselsstrøg opstår tynde striber med stærke farve.
Årsagen kan være:

  • Uopløste farvekorn. Børst farvestrøget af og rør omhyggeligt i kalken. Hjælper det ikke, så lad gulkalken stå ét døgn og kalk påny.