Sådan kalker man II 

Trykt i Blad nr. 1 1986

Kalkesæsonen er startet. Derfor bringes en kalkevejledning udarbejdet af Skandinavisk Jura-Kalk – det firma som leverer Rødvig kulekalk.

Kalk kan købes i kommunens materialegård på Ndr. Dragørvej. Ægte okker fås hos flere lokale farvehandlere. Gør Dragør smukkere: Fat kost og de gode materialer – for kalk ældes med ynde.

Kalkning udføres med en vellagret vådlæsket kulekalk i stærk fortyndet opløsning, 1 kg dejkalk til 5 liter vand.

Der anvendes rent postevand, eller endnu bedre kalkvand på udsatte steder.

Hovedreglen er, at kulekalk skal røres tyndt ud med vand, eller endnu bedre kalkvand med 5 dele vand som cirkatal. Jo tyndere opstrøg jo bedre afbinding – selv om dette medfører en ekstra gang strygning.

Kalkvand fremstilles efter følgende:

10 kg kulekalk slåes ud i en murerbalje og tilsættes 50-60 liter vand, som piskes sammen til en ensartet konsistens, hvor alle klumperne er udrørt.

Efter 1 døgn er kalken bundfældet og vandet over kalken er kalkvand (den hinde, der dannes over kalkvandet skummes af inden brug).

Efter aftagning af kalkvandet gentages processen ved ny tilsætning af 60-60 liter vand, hvorefter der røres med den bundfældne tilbageblevne kalk. Processen kan gentages 5-6 gange.

Væggene afbørstes grundigt for alt løstsiddende materialer, sandkorn etc.

Forvanding af bunden foretages med slange med strålespids, indstillet til spredning. Der vandes et passende murstykke, indtil væggen spejler (må ikke sejle) og derefter bliver mat.

Forvandingen sikrer at der kan kalkes vådt i vådt, hvorved kalken løber bedre sammen uden stød og striber

Nye og reparerede murdele grundes med kalkvand.

Farvepulvere til kalkning skal være kalkægte og lysægte. De udblødes i god tid, d.v.s. mindst et døgn inden brugen i kalkvand f. ex. 1 del farvepulver til 1 del kalkvand, hvorefter farven bundfalder sig til en farvepasta.

Udrørt hvidtekalk = kalkmælk kan efter erfaring bære op mod 10 % farvepulver uden væsentlig afsmitning. Flere farvekorn er der ikke plads til mellem kalkkrystallerne. Derfor er kalkfarvning altid lys. hvis man vil have mørkere farver, må man kalke med samme farve flere gange eller have kalkfarven udrørt i pudsmørtel og derefter kalke oven på den flere gange.

Prøvestrygning til kalkfarvning kan forinden udføres ved f . eks. at tage:

1 rummål farvepasta: 9 rummål strygeklar kalk
1 rummål farvepasta: 11 rummål strygeklar kalk
1 rummål farvepasta: 13 rummål strygeklar kalk

Når tonen er fundet tilsættes der rumfang farvepasta, der passer til rumfanget af den udrørte hvidtekalk.

Når røverne er optørret efter et par dages forløb, kan man se hvilken dosering, der skal anvendes til det endelige arbejde.

1. gang kalkning foretages med veloprørt tynd kalk ca. 1:5
2. strygning må ikke foretages før 1. gang har sat sig, tidligst 2. dag
2. Kalkning foretages med veloprørt kalkmælk ca. 1:5
3. gang kalkning eller flere, alt efter hvor mange gange det er nødvendigt

Når fuld dækning er opnået, afsluttes med 1 strygning med kalkvand.

Denne sidste strygning kan evt. udelades, såfremt kalkmælken er tilberedt af kalkvand.

På særligt udsatte steder kan der opnås større styrke af kalkoverfladen, såfremt hvidtekalken tilsættes Dolomit-Myanit L 0-0,4 mm fineste sortering.

I forbindelse med nykalkning af f. eks. kirketårne og –mure har det ofte vist sig murpartier, hvorpå kalken ikke vil binde, og derfor hurtigt afslides af vind- og vejrpåvirkning. Da disse partier som reglen er kendt på forhånd, kan man forbehandle de pågældende områder efter følgende:

1 del kulekalk tilsat 20% volumen Dolomitknus (B 0,2-0,6 mm), dvs. 1:1/5 som udrøres med 5 dele kalkvand til en sandkalk, der påføres murpartierne, som en grunding inden kalkning.

Bedste tidspunkt for kalkning er fugtige forårs og efterårsmåneder hvor den relative luftfugtighed ligger på 65-75%. Der må aldrig kalkes i stærkt solskin eller i frostvejr.

Med nævnte fremgangsmåde har forsøg vist, at kalkningen vil kunne holde fra 5-10 år, alt afhængig af bygningens beliggenhed.