Bevaringslageret

Beboerforeningen har etableret lageret for at bevare gamle bevaringsværdige bygningsdele, vinduer, døre, beslag og lignende.

Kontakt Niels Andersen, 20 76 88 42, som er ansvarlig for lageret, hvis du mener at have bevaringsværdige bygningsdele og Niels vil komme og se på det.

Hvis du i forbindelse med renovering af dit hus mangler noget, er du velkommen til at kontakte Niels. (Vi gør venligst opmærksom på, at lagerets beholdninger kun er beregnet for brug i bevaringsværdige huse i Dragør – og altså ikke i div. sommehuse eller kolonihaver. Her er Den Blå Avis eller Genbyg.dk bedre alternativer).

Bevaringslageret modtager og udleverer løbende en del rigtig gode effekter
Vi har således nu på lager:

 • Ca. 100 stk.100-150 år gamle vingetegl fra Lybækstræde og Fyrtårnsgrunden.
 • 5 stk. støbejerns tagvinduer til tagpap. ( Kan ved simpel ombygning anvendes til stråtag )
 • 2 stk. Bondehusvinduer med karm og krydssprossede rammer ( 6 ruder i hver ramme ) Ca. 150 år gamle og i særdeles fin stand.
 • 3 stk. alm. Bondehusvinduer med karm.
 • 15 – 20 stk. vinduesrammer m. 3 ruder. Fin stand.
 • En del både støbte og håndsmedede vindueshasper, hjørnebåndsbeslag og -hængsler.
 • Et lille parti gammelt glas.
 • 20-30 stk. fyldningsdøre i forskellig størrelse og type, samt flere i udsigt.
 • 1 stk. halvdør med fyldninger ( som ny )
 • Få gamle låse og håndtag.
 • Gule flensborgsten (de lave mursten, som er meget udbredte i Dragør)
 • En stor del rammetræ i meget fin kvalitet til reparation af bundstykker og sprosser.
 • Desuden gammeldags trætjære i løs vægt.

Vi har som sagt også udleveret forskellige ting. En beboer i Von Ostensgade har fået glæde af en  del håndsmedede hjørnebåndshængsler, således at hans gamle vinduer, som før var beslået med lidt af hvert, efterhånden kommer til at antage deres oprindelige udseende. Der mangler endnu nogle stykker, men de skal nok dukke op.

En anden beboer, i Strandstræde, havde sendt 4 stk. kvadratiske krydssprossede rammer til mikrobølgeafrensning hos Nordahl og Axelson, men de viste sig at være i så dårlig stand, at de ikke stod til at redde. På lageret lå vi inde med fire rammer i meget fin stand, som kun var ganske få millimeter for store. De er nu tilpasset og passer perfekt. Derudover har vi leveret et enkeltrammet vindue og et kældervindue, 3 fyldningsdøre, rammetræ til reparationer og sidst nogle tegl fra et nedlagt teglværk, som vi fremskaffede ved hjælp af en altid samarbejdsvillig lokal murermester.

Lageret modtager p.t. flere ting end det udleverer, men der bliver også ryddet op ind imellem, således at vi kun beholder de rigtig gode ting. Dette skal dog ikke afholde folk fra at henvende sig, da vi flere gange har modtaget f.eks. vinduer i kassabel stand, hvorpå der har siddet fine gamle beslag. Så husk endelig på!!!!! Hvis I kasserer en gammel dør eller et gammelt vindue, så vil jeg meget gerne have karmene med, også selv om de er rådne eller skåret i stykker. Det er smadder ærgerligt at få en dør ind, hvor den halvdel af hængslerne som sidder på karmtræet, er røget på containerpladsen og dermed er tabt for evigt.

Så har I noget vi kan bruge, eller har vi noget I kan bruge, så ring på 20 76 88 42, så kigger vi på det.